OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELŮM OBCE VE VĚCI PŘECHODU PRO CHODCE.

Vážení zastupitelé, byl jsem informován o tom, že Vám starosta obce rozesílal e-maily, ze kterých by mělo vyplývat, že má práce ohledně přípravy přechodu na dolní Ostravici je špatná a pomalá a že nám utíkají peníze.
Dle mého názoru, pokud má někdo s prací někoho jiného jakýkoliv problém, měl by mu to sdělit, protože jedině tak se předejde zbytečným nedorozuměním nebo rozepřím a dezinformacím. Protože mi však ze strany pana starosty nebylo v této věci dodnes nic vyčteno, skutečnost, že toto sděluje pouze určité skupince zastupitelů a občanů beru pouze jako jednu z dalších jeho politických intrik, kterých jsme mimo jiné na Ostravici měli již spoustu. Mimochodem, příkaz starosty, aby mi zaměstnanci obce poskytovali informace jen na základě přesně formulovaných písemných žádostí o informace, k vyřešení situace a zrychlení celé záležitosti rozhodně nepřispěly.
Jen pro Vaši informaci: Na přechod pro chodce na dolní Ostravici bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad dne 5.3.2014 požádal, mimo jiné, o doplnění dokumentace o stanovisko hygieny. Oslovili jsme tedy hygienu a do dnešního dne čekáme také na souhlasné stanovisko ŘSD. Podle informací, které starosta sdělil na zasedání zastupitelstva, bylo na ŘSD stanovisko obce odesláno  v prosinci 2013. Dodnes jsme však já, ani projektanti od ŘSD žádné vyjádření nedostali a přípravy jsou tedy tímto blokovány. Čekáme tak již více než 150 dní a proto jsou, bohužel, nuceni čekat i občané.
Aby toho nebylo málo a „vyhovovalo“ to ostravické politické kultuře, starosta obce občanům a zastupitelům obce na veřejném zasedání zastupitelstva veřejně lže.
Je bohapustou lží, že mi bylo ve věci přechodu pro chodce něco posláno e-mailem dne 13.3.2014, jak starosta tvrdil na veřejném zasedání zastupitelstva. Nic jsem neobdržel a proto jsem žádal o opětovné přeposlání originálu údajného e-mailu. Dodnes mi nic nepřišlo a tudíž toto tvrzení starosty považuji za účelovou lež.
Dále Vám sděluji, že jsem byl při přípravě přechodu pro chodce upozorněn Krajským úřadem, že by ostravické stavební činnosti měl v obci Ostravice někdo koordinovat, poněvadž se může stát, že některá, obcí Ostravice plánovaná opatření by mohla vzájemně kolidovat. Včasnou koordinací by bylo možné předejít možnému neefektivnímu nakládání s finančními prostředky.

S pozdravem, Tomáš Kokeš