„NA NAŠÍ SILNICI JE TO JAKO NA ZÁVODNÍ DRÁZE“

Tato slova slyšíme velice často, bohužel, vždy ve spojení s nějakou dopravní nehodou. Ostravice by měla svá nebezpečná a velice často také nehodová místa začít nějak aktivně řešit. Proto považuji přístup vedení obce za velmi nelogický a arogantní, neboť se stále nezabývá realizací  bezpečnostních dopravních opatření schválených Policií ČR a tyto projekty jen leží „v šuplíku“ na obecním úřadě.

Na Ostravici tak vzniká paradoxní situace, kdy  na jedné straně dosud nebyly vyřešeny přechody pro chodce na dolní Ostravici a u obecního úřadu, přecházení silnice u Gastumu nebo na Mazáku a na druhé straně se již realizují projekty, které nikdy nebyly schvalovány zastupitelstvem obce ani radou obce.

Příkladem absurdity ostravické obecní samosprávy je také přesunutá autobusová zastávka „U Tkáčů“, která se dnes asi nově jmenuje „U hasičské zbrojnice“. K přesunutí zastávky nebylo nikdy obecním zastupitelstvem přijato žádné usnesení a i přesto se do této činnosti investovaly obecní prostředky a zastávka je přemístěna.

Mohli bychom si proto položit otázku: „Není to proto, že někde starosta Mališ jednat chce a někde ne?“.

HAVAROVANÝ MOTOCYKL

Je mi líto, že toto musím konstatovat, ale kdyby starosta odložil své politické zájmy, respektoval  usnesení zastupitelstva obce a pokračoval v realizaci rozběhlých projektů, místo jejich ukládání tzv. do šuplíku, nemusela by se třeba stát nedávná dopravní nehoda na křižovatce na Mazáku. V projektu, který je zatím u ledu na obecním úřadě, je totiž v těchto místech snížena rychlost a je zde umístěna psychologická brzda. Kdyby alespoň jedno z těchto opatření bylo realizováno, možná by k nehodě vůbec nemuselo dojít. A vzpomínám si, že v minulosti v těchto místech došlo při nehodách i k vážným zraněním.

Ostravice by se rovněž měla urgentně zabývat také velmi nebezpečnou křižovatkou u golfu, kde již také došlo k několika vážným nehodám. Bohužel nám ale nic jiného nezbývá než počkat až starosta a vedení obce vezme rozum do hrsti, potlačí své politické a osobní antipatie a začne bezpečnost kolem hlavní silnice řešit jako obecní prioritu.

Tomáš Kokeš