ROZPOČET OBCE JAKO BIANKO SMĚNKA

„Konkrétní a jasné informace občanům o dění v obci“ slibovala Ostravická TOP 09 v čele se starostou Mališem ve svém volebním programu v roce 2014.

Skutečnost, že vedení obce u schvalování rozpočtu na rok 2018 nevědělo, které investice uvedené v investičním plánu se budou v roce 2018 realizovat, je přinejmenším indicií, na základě které by bylo možno nabýt dojmu, že se rozpočet nepřipravuje zodpovědně za pomoci investičního oddělení a finančního výboru, jak je to zvykem v jiných krajích kotliny české, ale šije se horkou jehlou na konci roku. Zastupitelstvo obce tak v podstatě automaticky, bez diskuze zastupitelů, každý rok schvaluje bianko směnku, aniž by vědělo, do čeho bude obec investovat peníze. Na závěr je však potřeba poznamenat, že schválení rozpočtu obce, tedy zákonná povinnost, byla splněna a tudíž “vlk se nažral a koza zůstala celá”. Stačí to však?

Tomáš Kokeš