PROČ 400.000,-KČ VYLETĚLO KOMÍNEM?

Je to již docela dlouho, kdy se psalo v obecním tisku o tom, jak je investice 10 mil ohrožena. Pravda byla ale tehdy úplně jiná – o tom si přečtěte ZDE.

Jak je již v životě, bohužel, neblahým zvykem, není vše, jak bychom si přáli a tak různé životní situace směřují mnohdy jinam. Proto se snažíme tyto situace nějak ovlivnit, tedy pokud je nám tato možnost dána.

U projektu „Výstavby pódia a zázemí TJ Sokol Ostravice“ jsme tuto možnost měli již jen proto, že v řídícím výboru Integrovaného plánu rozvoje území  (IPRÚ), který doporučuje kdo bude dotacemi obdarován, usedl starosta obce ing.Mališ. Nově zvolený předseda Tělovýchovné Jednoty TJ Sokol Ostravice pan Marek Kubina měl za úkol  projekt „Výstavby pódia a zázemí TJ Sokol Ostravice“ dotáhnou až do konce.

Obec pořídila projektovou dokumentaci za cca 400.000,-Kč včetně smlouvy s agenturou pro regionální rozvoj. Tato dokumentace byla na základě usnesení rady 7/42  prodána Tělovýchovné jednotě za 30.000,-Kč a úkolem TJ Sokol Ostravice a jejího předsedy Marka Kubiny bylo popračovat v projektu. Tělovýchovná jednota měla ve spolupráci s vybranou agenturou vysoutěžit dodavatele stavby a poté projekt realizovat. Vysoutěžit se  bohužel „nějak“ nepovedlo a výběrové řízení na dodavatele stavby bylo 22.9.2012 zrušeno, více ZDE. Pánové Kubina a Mališ tuto zkutečnost do dubna 2013 před zastupitely drželi v tajnosti . Nikomu taktéž neřekli, že již od prosince 2012 měli informace o tom, že se v úřadu regionální rady o projektech v IPRÚ jednalo a že bude možná snížena dotace, která bude fakticky znamenat ukončení záměru, protože by obec musela dofinacovat další milióny.

Ven „prosákly“ jen nějaké kusé informace, které potvrdil na zasedání zastupitelstva obce i starosta (nahrávka ZDE), že záměr, který měl podle projektu stát původně 10 miliónů korun nechce nikdo postavit levněněji než za 12 miliónů. Přičemž zajímavostí je také to, že ve výzvě o podání nabídek byla cena zakázky stanovena na 7,5 miliónu.(dokument ZDE)

Zastupitelé obce o problémech projektu „Výstavby pódia a zázemí TJ Sokol Ostravice„  do dubna 2013 nic netušili a proto na ně zapůsobil jako blesk z čistého nebe dopis ve kterém Úřad regionální rady Moravskoslezského kraje informuje obec o tom, že snižuje výši dotace z 85% na 60%.

Za sebe musím říct, že nejen já a věřím, že i ostatní zastupitelé pokud by se dozvěděli o problémech projektu včas tak bychom udělali maximum možného pro to, aby se našlo řešení. Například tak, že se projekt mohl přepracovat do podoby aby vyhovoval podmínkám snížené míry dotace a finančním možnostem Tělovýchovné jednoty a obce.

Protože o problémech projetku „Výstavby pódia a zázemí TJ Sokol Ostravice“ zastupitelé nevěděli tak se nic neřešilo  a proto dnes můžeme bohužel s lítostí jen konstatovat, že cca 400.000,-Kč, které mohly být smysluplně využity přímo v obci, například na stavbu přechodu pro chodce na dolní Ostravici, zatím vyletělo komínem.