POTŘEBUJEME JASNÝ INVESTIČNÍ PLÁN

Ostravice neví, jak utrácí svoje peníze. Respektive ví,  kdo je utratil a za co. Zpětně. Víme ale, co se plánuje na rok 2016 a další? Nevíme. Proč to nevíme? Protože obec neinvestuje dle investičního plánu. Anebo investuje, ale navenek to tak nevypadá.

Co si pod názvem investiční plán lze představit? Ve zjednodušené formě může jít o seznam úkolů pro obecní úřad, kde je napsáno, co se bude dělat, kdy se to bude dělat, kolik to bude stát a kdo je odpovědná osoba.

Jak lze tento plán sestavit? Za základní nástroj považuji veřejnou diskusi. Každý občan obce má určitou představu, co by se dalo v obci zlepšit, co mu v obci chybí, nebo kam se mají upírat zraky odpovědných, jde jenom o to, naslouchat těmto hlasům. Hlasováním zastupitelstva je pak možné rozhodovat o zařazení investiční akce do plánu tak, aby byla realistická časově, finančně a s důrazem na důležitost akce.

Shrňme si to: Investiční plánování se skládá ze sběru požadavků a nápadů, jejich ocenění, prioritizace a zařazení do plánu. To všechno v pravidelných intervalech, například pololetně. Tolik k teorii, praxe v Ostravici je jiná.

Dle vyjádření obecního úřadu, obec nemá schválený investiční plán na volební období 2014-2018. Ke schválení snad dojde tento rok, uvědomme si ale, že se blížíme polovině volebního období.

Absenci plánování výdajů považuji za významnou překážku rozvoje obce, která se časem neblaze projeví na chodu a vzhledu obce samotné. Nejsem si jist, jestli je současná situace způsobena neochotou takové plánování realizovat, neschopností nebo dokonce záměrem neplánovat a utrácet dle toho, co se naskytne. Anebo takový plán existuje, akorát se s ním příliš nepracuje nebo se neprezentuje. Rád bych se pletl, ale poslední plán pochází z roku 2011. Tak nebo tak, obec strádá.

Michal Stankay