POLITICKÁ KAMPAŇ ZA OBECNÍ PENÍZE

Rada obce Ostravice rozhodla, že obec na své náklady zakoupí vývěsní tabule a bezúplatně se poskytne stranám TOP 09, ODS a KDU-ČSL ke své prezentaci.

Ministerstvo vnitra doporučilo obci Ostravice, aby usnesení rady obce o užívání obecních vývěsek vybranými politickými stranami zrušila, poněvadž by tím politické strany čerpaly od obce bezúplatné plnění.

Ministerstvo vnitra předalo věc Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran, poněvadž takové přijetí bezúplatného plnění či daru od obce, by mohlo být podle Zákona o sdružování v politických stran a v politických hnutích, přestupkem.