OSTRAVICE „NA VLASTNÍ OČI“

Před vysíláním reportáže v pořadu „Na vlastní oči“ byly starostou obce rozesílány hromadně SMS zprávy. Zdá se, že byl vymyšlen sofistikovaný způsob jak lidem „natlačit“ do hlavy za obecní peníze lživé nebo polovičaté informace. Do novin to totiž již nelze, poněvadž by se ostravická „opozice“ mohla bránit na základě tiskového zákona a tak byla raději využita možnost „neomezeného“ počtu SMS zpráv.

V hromadně rozesílané SMS zprávě starosta hovoří, že TV NOVA poslala na obec ostravická „opozice“.

To ale není pravda, nikdo z „opozičních“ zastupitelů TV Nova nekontaktoval! Naopak TV Nova kontaktovala některé „opoziční“ zastupitele, údajně na základě článku v Mikroregonu, který vyšel jako reakce na článek starosty plný polopravd a spekulací. Na tento článek byli novináři někým upozorněni a reportérka nám, svůj zdroj odmítla sdělit. Spekulace šířené starostou obce v SMS zprávách byly pouze účelové a asi měly zajistit jeho morální očistu.

Dle mého názoru nemělo při natáčení reportáže smysl zakrývat fakta nebo „zapírat“ kamarády. Za sebe musím říct, že mi připadá absolutně nelogické skrývat před kýmkoliv fakta, která jsou veřejně přístupná v zápisech ze zasedání zastupitelstva obce a každý, kdo jen trochu chce, si je může najít nebo vyžádat.
S částí hromadně rozesílané SMS zprávy pana starosty ale musím souhlasit – nebude lehké hledat novou důvěru u dotačních orgánů, nicméně musím konstatovat, že kdyby bylo dodrženo to, co bylo ujednáno a kdyby nebyli „opoziční“ zastupitelé opakovaně napadáni za své názory a stanoviska v obecním tisku, pak by nebylo článku na jejich obranu a nejspíše ani žádné reportáže.

Starosta Mališ nikdy zastupitelům neřekl, že nemá v úmyslu danou komunikaci stavět za spoluúčasti deweloperů, tak jak dlouho tvrdil a jak bylo domluveno a schváleno dne 28.7.2011 (ZDE). Dne 20.2.2012 (ZDE) na zasedání zastupitelstva obce starosta Mališ opět tvrdil, že se bude postupovat podle plánovací smlouvy, kde je dohodnuto, že cestu budou stavět dewelopeři, kteří mají zájem v lokalitě stavět více rodinných domů. Ve skutečnosti  starosta již v té době konal úplně jinak a v zastupitelstvu obce nikdy o dotacích nepadlo ani slovo.

Zastupitelstvo mělo poté narychlo schválit smlouvu o přidělení dotace, kterou nikdy nikdo ze zastupitelů neviděl a starosta navíc ani nebyl schopen na zasedání zastupitelstva zdůvodnit co přesně se bude z dotace stavět.

Domnívám se, že hlasovat o něčem co jsme nikdy neviděli a k čemu jsme neměli ani žádné podklady by bylo velmi nezodpovědné.

Po reportáži starosta Mališ zveřejnil na webu dokumenty, zřejmě z důvodů své obhajoby. V těchto dokumentech se vlastně přiznává, že se již od 13.7.2011 (dokument ZDE) snažil získat dotaci a vlastně od tohoto dne nás všechny tahal za nos.

Ke všemu starosta Mališ v jednom dokumentu zastupitelům kraje, uváděl nepravdivé informace, zejména, že tam věcná břemena nejsou a že „komunikace zajišťuje bezproblémový příjezd do lokality po pozemcích obce“.

Paradoxně v druhém dokumentu starosta Mališ občanům zase tvrdí, že tam věcná břemena jsou a že k příjezdu mohou obyvatelé využít tří komunikací. (ZDE)

Co je pravda, co polopravda a co účelová lež? To ví zřejmě jen starosta Mališ.

Byli jsme tak opět vmanipulováni do nějaké konspirativní hry, jejichž výsledkem mělo být postavení cesty k soukromým deweloperským záměrům, které by byly bez nové komunikace zcela nerealizovatelné, protože jak potvrdil starosta Mališ, po staré komunikaci by tito dewelopeři přístup ke svým pozemkům od města Frýdlant nad Ostravicí nezískali.

Touto problematikou se částečně také zabývala i TV Nova ve svém pořadu Na vlastní oči ZDE.

Média se vlastně o danou problematiku zajímaly již dávno před reportáží TV NOVA, protože již 6.6.2012 byla odvysílána reportáž (ZDE). V době odvysílání této reportáže nevěděl kromě starosty Mališe na Ostravici o nějaké dotaci vůbec nikdo.

Z reportáže jasně plyne, že se politické rozepře odehrávaly na zcela jiné, než obecní úrovni a smyšlené konspirační teorie šířené starostou Mališem spočívající v obviňováni členů ostravické opozice byly pouze součástí nechutné obecní politiky.