ODVOLÁNÍ STAROSTY – ÚZEMNÍ PLÁN V NEDOHLEDNU

Na zasedání zastupitelstva obce dne 4.3.2013 v restauraci U Tkáčů vládnoucí koalice odvolala na návrh starosty Mališe, starostu Mališe z funkce pověřeného zastupitele pro tvorbu územního plánu.

Protože obec musí mít podle zákona pro dokončení územního plánu pověřeného zastupitele pro tvorbu územního plánu, požádala opozice o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva. Toto se konalo dne 20.3.2013 v DPS GASTUM. Bohužel však ani z tohoto zasedání nevzešel nový pověřený zastupitel.

Jaká je motivace či demotivace vedení obce, že kandidáta navrženého opozicí nechtějí přijmout? To nevím, ale vůbec nerozumím tomu, proč vedení obce nebo celá 8-členná vládnoucí koalice nikoho nenavrhuje, když je to pro obec zákonnou podmínkou.

Doufám, že se 8-členná vládnoucí koalice postaví k problému čelem a nevyhodí 1 300 000 Kč, které jsme doposud za pořizování územního plánu zaplatili.

Zastupitelstvo se dne 20.3.2013 „alespoň“ dohodlo, že se danou situaci pokusí vyřešit na zasedání plánovaném na 29.4.2013.

Tak uvidíme.