MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY ZA MIMOŘÁDNÉ ČINY

Vykoná-li zastupitel opravdu něco mimořádného, může dostat od zastupitelstva obce mimořádnou odměnu. Zákonodárce měl zcela jistě na mysli, že mimořádnou odměnu lze přidělit za opravdu něco mimořádného či výjmečného. 

Ostravické vedení obce tuto mimořádnost, dle návrhu starosty, chápe i tak, že uplatnění škody po živelných pohromách je mimořádný čin, hodný mimořádné odměny. 

Stranou ponechejme, že starosta sám sobě navrhuje odměnu ve výši dvou měsíčních platů, o tom ať si každý myslí své a podívejme se na podrobnosti starostova návrhu, viz níže .

 

http://www.horaostravice.cz/mimoradne-odmeny-pro-vedeni-obce/