KOLIK JE OSTRAVIČANŮ

S rostoucí oblibou nájemního bydlení pozbývá na významu institut trvalého pobytu. Lidé se častěji stěhují, zejména za studiem a za prací do velkých měst. Místo svého skutečného pobytu úřadům nehlásí. Ministerstvo vnitra chce pravidla evidence obyvatel výrazně zpřísnit.
Poslední sčítání lidu v roce 2011 přineslo zásadní změnu: všechny statistiky se počítaly podle místa „obvyklého“, tedy skutečného pobytu, a ne podle trvalého bydliště, jak bylo do té doby zvykem. Ukázalo se, že stovky tisíc lidí bydlí někde jinde, než kde je evidují úřady. To přináší komplikace zejména místním samosprávám, kterým se hůř plánuje například svoz odpadu. Zvětšuje se také disproporce při rozdělování daňových výnosů mezi obce.
Český rozhlas připravil interaktivní mapu, na které je vidět, kde jsou rozdíly mezi úředně hlášeným a skutečným počtem obyvatel největší – signalizuje je (v sestupném pořadí) červená, oranžová, případně žlutá barva. Najetím myši nad mapu zobrazíte přesná čísla pro každou obec, pomocí vyhledávacího pole vlevo dole najdete snadno tu svou.

Jak je na tom Ostravice? (Klikni pro zvětšení).

ObyvateléZatím co některá města obce bojují s velkými přebytky Ostravice spíše občané chybějí. Jak plyne ze studie Českého statistického úřadu, jde nejčastěji o obyvatele ve věku od 20 do 29 let, tedy o studenty a také o mladé lidi, kteří se odstěhují od rodičů a žijí na nové adrese, aniž by o tom svou novou obec informovali.

ZDROJ: Český rozhlas, Český statistický úřad