INVESTIČNÍ PLÁN PLNÝ neINVESTIC JE POUZE CÁR PAPÍRU

Pro lepší informovanost veřejnosti o budoucnosti obce, zpracovalo zastupitelstvo před několika lety investiční plán. Měl by to být dokument, ve kterém se zastupitelstvo dohodne, do čeho se bude v budoucnu investovat za účelem zvelebení obce. Tento plán je dnes bohužel plný investic dlouhodobě čekajících na svou realizaci, možná i proto, že se v mezidobí objevují i neočekávané investice vyvolané například poruchami, se kterými dopředu jednoduše počítat nelze.
Snad i z těchto důvodů se tedy bohužel může stát, že některé investice byly na konci tohoto investičního plánu již před 7 lety a jsou tam dodnes, a předbíhají je jiné investice, dle vedení obce důležitější. Možná by tomu tak nebylo, kdyby vedení obce plán investic při jeho sestavování důkladněji prodiskutovalo s občany a pak se jím také řídilo. Z posledních období bohužel nabývám dojmu, že investiční plán obce Ostravice je jen jakýsi cár papíru, který nikdo nebere vážně, obec se utápí v nekoncepčnosti investic a čas strávený diskuzí o investičním plánu byl promrhán „mlácením prázdné slámy“.
Co jiného si asi může veřejnost myslet, když v investičním plánu chybí investice, které se dnes opravdu realizují, nebo vlastně, dle podzimního vyjádření starosty, se realizovat měly? Například kanalizace na Sepetnou. Starosta na podzim říkal, že prováděcí firma přes zimu uloží do silnice optický kabel, mělce pod asfalt a my jej na jaře vyzvedneme, položíme pod něj kanalizaci a poté firma položí nový asfalt. Vše vypadalo jako dokonale promyšlený a smělý plán. A tak bylo minimálně zvláštní, že starosta v listopadu 2016 při diskuzi s občany nevěděl, kolik bude obec za pár měsíců investovat, i přesto, že dokumentace pro stavbu kanalizace již byla na stavebním úřadu. Zima uběhla, optický kabel byl položen, cesta byla zaasfaltována a projekt kanalizace Sepetná leží “v šuplíku”.
Pro mnohé pak bylo velkým překvapení, že starosta přišel s další investicí, zcela mimo výše zmíněný investiční plán. Návrh investice 6,6 mil Kč na zakoupení umělé ledové plochy byl zařazen tak narychlo, že na podrobnosti o tom, kde bude zařízení umístěno přes léto, kolik bude stát jeho montáž a demontáž, nebo možné revize, se při schvalování záměru nedostalo. K provozním nákladům se vyjádřil starosta pouze tak, že se počítá s nákladem 40 tis Kč měsíčně za elektřinu.
Na Ostravici se mimo schválený investiční plán v současné době investuje do projektů na pile, do projektu přístavby hasičské zbrojnice, či do nákupu stanu se znakem obce. Obec pod vedením Ing. Mališe se tak utápí v nekoncepčnosti investic, s přímo úměrným dopadem na zvýšení zadlužení obce. Nevím, zdali tak vedení obce činí z nevědomosti, či neznalosti, ale jelikož si je moc dobře vědomo existence investičního plánu, působí to na mě spíše tak, že vládnoucí koalice starosty projednává investice někde za zavřenými dveřmi a veřejná diskuze o investičním plánu byla jen jakýmsi divadlem pro občany.