INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Obec Ostravice za posledních 7 let  dvakrát změnila design svých webových stránek. Ani jednou však nebyl realizován žádný krok směrem k transparentnosti a otevřenosti veřejné správy, jednalo se tedy jen o kosmetické úpravy designu.

Myslíme si, že by veřejnost měla mít objektivní a konkrétní informace o hospodaření obce, veřejných zakázkách, obecních smlouvách, prodejích a nákupech obecního majetku i přesto, že to zákon obcím velikosti Ostravice nenařizuje.

Samozřejmě, že by bylo ku prospěchu zveřejnit podklady k  veřejná zakázce malého rozsahu ještě před tím, než byla uzavřena smlouva o dílo, nicméně k takovým informacím se bohužel mnohdy veřejnost nebo potencionální zájemce o zakázku nedostane, poněvadž obec dle své vlastní směrnice toto činit nemusí.

Je toho spousta, co by obec mohla zveřejnit a my zdaleka nemáme k dispozici vše. Avšak to co máme, zde zveřejňujeme.

Víme, že způsob zveřejnění, který jsme zvolili, by také mohl být sofistikovanější, ale zatím vemte za vděk alespoň touto formou.

V případě, že objevíte dokument, který bude nedostatečně anonymizován, nebo bude neaktuální, tuto skutečnost nám prosím sdělte, pokusíme se sjednat nápravu.

Děkujeme.

Upozornění: Nejedná se o úřední desku obce Ostravice, informace zde tudíž mohou  být neaktuální. 

Investiční plány obce Ostravice

Jednací řády

Podklady k nové radnici obce Ostravice

Obecní smlouvy

Odpadové hospodářství

Právní dokumenty projednané v zastupitelstvu obce

Hospodaření obce Ostravice

Rozsudky pravomocné

Svazek obcí Čistá Odra

Územní plán obce Ostravice

Veřejné zakázky

Zápisy rady a zastupitelstva obce

K 18.12.2017 je ve složkách uloženo 934 souborů.