BYLO, NEBYLO, ANEB DESTRUKCE OBECNÍHO ROZPOČTU

Každý z nás doma hospodaří efektivně a s rozumem, to samé chceme i po obci, protože ona hospodaří s našimi penězi, u obcí se to nazývá péče řádného hospodáře.

Zřejmě v tom smyslu, na návrh starosty obce, zastupitelstvo obce vydalo Směrnici na zadávání zakázek malého rozsahu.

Je ale sepsaná tak ledabyle, že se v podstatě veřejnost o zakázkách do 1.250.000,-Kč dozví až ve chvíli, kdy je vybrán dodavatele a to až v době kdy rada zveřejní zápis ze zasedání rady obce. Třeba í více jak měsíc po zasedání a to už je třeba zakázka i hotová.

Některé veřejné zakázky z poslední doby, o kterých se veřejnost dozvěděla až po vybrání dodavatele:
•    rekonstrukce cesta Halfar – Sepetná cca 988.000,- Kč
•    datové propojení obecních budov 365.000,-Kč
•    zakoupení osobního auta Subaru 790.000,-Kč
•    revizní prohlídky mostů 446.000,- Kč

Jen tyto zakázky jsou celkem za 2.589.000,-Kč

V současném systému zadávání veřejných zakázek jsou v podstatě oslovovány opakovaně pořád stejné firmy.

Z těchto důvodů jsem podal na zasedání zastupitelstva obce návrh na změnu směrnice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. S veřejnými zakázkami by se lépe hospodařilo a byly by zadávány transparentně a nediskriminačně. Bohužel se ale návrh opět setkal s odporem starosty Mališe  a jeho „kliky“. Koaliční zastupitelé k tomu v podstatě neměli jako vždy co říct a svůj názor projevili při hlasování. Návrh nebyl přijat.

Takže i nadále se budou o záměrech obce a investovaných miliónech občané dozvídat až v době kdy je zakázka v podstatě, třeba i hotová a nelze na ní nic změnit.

Vzhledem k to mu, že si rada obce může i sama od sebe změnit obecní rozpočet, třeba i zpětně, tak je z procesu podílení se na věcech veřejných vyloučeno nejen zastupitelstvo ale i občané.

Tento autokratický a klientelistický způsob vedení obce je bezesporu pro některé výhodou, pro většinu občanů je nevýhodný již jen proto, že se nekoná veřejná soutěž.

Tomáš Kokeš