BUDEME MÍT V OBCI NĚKDY ÚZEMNÍ PLÁN??? JSME 800 DNÍ V PRODLENÍ!!!

V návrhu územního plánu obce Ostravice byly zpracovatelem, společností Atelier Archplan Ostrava s.r.o., nad rámec pokynů pro zpracování návrhu územního plánu schválených na zastupitelstvu obce dne 15.3.2010 učiněny ZMĚNY, které NEBYLY projednány zastupitelstvem obce. Prvotisk návrhu územního plánu s těmito změnami ležel na Stavebním úřadě v Ostravici již od léta 2010. Z návrhů starosty Mališe (v prosinci 2010 a v lednu 2011) na zasedání zastupitelstva obce je patrné, že o těchto změnách zcela jistě věděl. Zastupitelstvo neupozornil na to, že tyto změny jsou již v návrhu územního plánu zapracovány a nechal tyto změny ZPĚTNĚ schválit!

Smluvní lhůta pro 3. etapu zpracování návrhu plánu obce k veřejnému projednání je smlouvou stanovena na 120 dní. Od dubna 2010 dodnes uplynulo již cca 800 dní a návrh územního plánu zatím nikde.