Archiv štítku: AKTUALITY

MÁME NOVÉ PŘECHODY PRO CHODCE. MÁME JE TAM, KDE JSME CHTĚLI?

Obec v roce 2017 realizovala dva přechody pro chodce. Jeden
u obecního úřadu, druhý na dolní Ostravici u prodejny COOP.
Přechod pro chodce u obecního úřadu zvýší bezpečnost všech
chodců, zejména dětí jdoucích do školy, poněvadž přecházení
silnice předtím probíhalo přímo v křižovatce.
Druhý realizovaný přechod je na dolní Ostravici. Jeho návrh
prošel v průběhu několika let Pokračování textu MÁME NOVÉ PŘECHODY PRO CHODCE. MÁME JE TAM, KDE JSME CHTĚLI?

MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY ZA MIMOŘÁDNÉ ČINY

Vykoná-li zastupitel opravdu něco mimořádného, může dostat od zastupitelstva obce mimořádnou odměnu. Zákonodárce měl zcela jistě na mysli, že mimořádnou odměnu lze přidělit za opravdu něco mimořádného či výjmečného. 

Ostravické vedení obce tuto mimořádnost, dle návrhu starosty, chápe i tak, že uplatnění škody po živelných pohromách je mimořádný čin, hodný mimořádné odměny. 

Stranou ponechejme, že starosta sám sobě navrhuje odměnu ve výši dvou měsíčních platů, o tom ať si každý Pokračování textu MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY ZA MIMOŘÁDNÉ ČINY

INVESTIČNÍ PLÁN PLNÝ neINVESTIC JE POUZE CÁR PAPÍRU

Pro lepší informovanost veřejnosti o budoucnosti obce, zpracovalo zastupitelstvo před několika lety investiční plán. Měl by to být dokument, ve kterém se zastupitelstvo dohodne, do čeho se bude v budoucnu investovat za účelem zvelebení obce. Tento plán je dnes bohužel plný investic dlouhodobě čekajících na svou realizaci, možná i proto, že se v mezidobí objevují i Pokračování textu INVESTIČNÍ PLÁN PLNÝ neINVESTIC JE POUZE CÁR PAPÍRU