O OSTRAVICKÉM NÁMĚSTÍ SE DISKUTOVAT NEBUDE

Návrh ostravické opozice, aby byly s občany veřejně projednány záměry obce Ostravice na pile, bohužel, neprošel.

Zastupitel Rudolf Sýkora byl proti návrhu a také někteří radní obce se zdrželi hlasování.

Vedení obce tedy tímto poslalo jasnou indicii mezi občany, že o záměrech obce na pile v Ostravici se zatím veřejně diskutovat nebude. Navíc poslední dobou padají na zasedání zastupitelstva obce z úst starosty Mališe vcelku ostrá slova, jako narážky na gramotnost zastupitelů, či jejich duševní způsobilost.

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-Aob8tiLV9A

Soudím, že občané opravdu nemají zapotřebí být svědky takovýchto projevů vedoucího představitele obce.

Proto alespoň ve zkratce pro informaci uvedu pár svých postřehů ze zasedání zastupitelstva z 8.2.2016, kdy prý, dle vyjádření starosty Mališe, obec o náměstí jednala.

V programu na ono zasedání zastupitelstva bylo uvedeno „projednání stavby budovy obecního úřadu v areálu pily“.

V usnesení z tohoto zasedání je pak zaznamenáno, že: „Zastupitelstvo obce schvaluje přemístění budovy obecního úřadu v Ostravici do objektu bývalé pily Ostravice administrativní budova, kotelna a její začlenění v rámci vybudování nového náměstí. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce ke koordinaci prací, výběru projektanta a další kroky vedoucí k získání územního řízeni a stavebního povolení a dalších úkonů.“

Poté, co se dnes ukázalo, že administrativní budova a kotelna na pile je pro obecní úřad nevhodná, se v podstatě stalo samotné usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva sporným.

Navíc, má vůbec starosta obce a potažmo celá ostravická obecní rada k vyjednávání o výkupech pozemků na pile mandát, nebo je vše, o nás bez nás? Starosta obce, Ing. Miroslav Mališ, dnes tvrdí, že náměstí bylo projednáno dne 8.2.2016 výše zmíněným usnesením.

Nahrávka ze zasedání dne 8.2.2016: https://www.youtube.com/watch?v=p2kzBk-CYVQ&t=401s

Jak je však patrné z nahrávky z předmětného zasedání zastupitelstva obce, o žádném obecním náměstí ve smyslu obecní investice či jiných obecních investicích, kromě administrativní budovy, kotelny a přístupové komunikace, se nediskutovalo.

Skutečnost jaký záměr zastupitelé dne 8.2.2016 projednali, dokládá nejlépe tento dokument, který byl zastupitelům přeložen. Ke stažení ZDE.

Jednalo se v podstatě jen o budovu obecního úřadu a přístupové komunikace. Dokonce starosta přímo k této variantě sdělil, že není jisté kdy Ridera a.s.  postaví zbytek a tak by se prý také mohlo stát, že by radnice zůstala uprostřed průmyslového areálu.

Z celého situačního výkresu je navíc zcela evidentní, že záměr vybudovat náměstí byl zcela mimo záměr obce. Dokument ke stažení ZDE.

Proč dnes starosta Mališ tvrdí  a koná něco jiného?

Že by tedy na Ostravici vedení obce realizovalo to, o čem mezi zastupiteli nepadlo ani slovo? Nebo to bylo dohodnuto někde jinde, tedy mimo veřejné zasedání zastupitelstva obce?

Tomáš Kokeš