ÚVOD

Někteří lidé tvrdí, že je Ostravice „mrtvá“, že se tu prý nic neděje.

Nechci zde posuzovat, zda to je, či není pravda, nutí mne to však zamyslet se, zda k těmto tvrzením nejsou lidé motivováni třeba tím, že se jim prostě jen nedostává informací.

Účelem webových stránek „Ostravičan“ je zlepšit obecnou informovanost veřejnosti a takto je, prosím, také vnímejte.

Objevíte zde, dobové fotografie, zajímavosti ze života obce, něco o zábavě, něco o historii a odkazy na základní informace z oficiálního webu obce.

Chcete-li i také Vy, nějak spolupracovat na vývoji toho webu, nebo jen nabídnout nějakou zajímavou fotografii, akci, službu či odkaz, kontaktujte mě, prosím, e-mailem.

Děkuji, Tomáš Kokeš