BUDE KE KOSTELÍČKU CHODNÍK NEBO SCHODIŠTĚ?

Znovu objevený pohled na Evangelický kostel na Ostravici, který po mnoha desetiletích vykoukl z bujného lesa, zřejmě motivoval vedení obce Ostravice ke stavbě nového chodníku.

Možná podle vzoru v Malenovicích (viz foto).

Jedná se o velmi dobrý záměr, který by částečně odklonil chodce z veřejné komunikace v Sepetné.

Oproti chodníku v Malenovicích má však být ostravický chodník doplněn mnoha schody (dle studie předložené zastupitelům). 

Řešení se schody by již nebylo bezbaríérové.

Taktéž by to znamenalo větší finanční náročnost na stavbu samotnou a poté samozřejmě zejména také na údržbu v zimním období.

Co myslíte, měla by se obec spíše zabývat variantou se schodištěm, nebo hledat na pozemcích schůdnější variantu chodníku?

Hlasujte v anketě, Váš názor nás zajímá.

Tomáš Kokeš, Ing. Petr Lechner, RNDr. Miroslav Hůrka

K Evangelickému kostelu na Ostravici, by byl lepší chodník:

 

Diskuze zastupitelů kolem chodníku na Evangelický kostel otevřela mnoho témat….Bude na Ostravici ubytovna pro sociálně slabé z vyloučených lokalit?…….K chodníku se vyjádřil pan Hlatký…. Starosta si je dnes vědom svého pochybení při exekucích obecního majetku…….Schodiště bude potřebovat jednoho nezaměstnaného, který tam bude stále zaměstnaný…..Koukněte, je to zajímavé.